17.05.2012 Tarihli Program Yeterlilikleri Toplantısı

17.05.2012 tarihli Program Yeterlilikleri Toplantısına eğitim – öğretim birimlerinin bologna ekipleri katılmıştır. Ekiplerce hazırlanan program yeterlilikleri gözden geçirildi. Mühendislik Fakültesi Gıda Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Program Yeterliliklerine göre dersleri nasıl belirlediklerini bir sunumla açıkladılar. Belirlemiş olduğu derslerin hangi program yeterlilikleriyle ilişkili olduklarını gösteren tablo hakkında açıklama yaptılar. İlgili bölümlerin sunum dosyaları aşağıda sunulmuştur.

Edebiyat Fak. TDE Bölümü

İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Mühendislik Fak. Gıda Müh.

 

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bologna Süreci
Telefon :0 338 226 20 63 Belgegeçer : 0 338 228 20 70 E-posta :bologna@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç