11.04.2012 tarihli Program Yeterlilikleri Toplantısı

     11.04.2012 tarihli Program Yeterlilikleri Toplantısına eğitim – öğretim birimlerinin bologna ekipleri katılmıştır. Ekiplerce hazırlanan program yeterlilikleri gözden geçirildi.Toplantıda öğretim üyeleri tarafından program yeterlilikleri oluşturma süreçleri tanıtıldı. Toplantı sonucunda Rektör Yrd. Prof.Dr. Kemal ESENGÜN, Genel Sekreter Ahmet TÜFEKCİ ve Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ tarafından çalışmalarla ilgili durum tesbiti yapıldı. Hazırlanan çalışmaların, toplantıda görüşülen hususlar da dikkate alınarak 25.04.2012 tarihine kadar tekrar gözden geçirilmesine  ve istenilen formatta bologna@kmu.edu.tr adresine gönderilmesine karar verildi. Program yeterliliklerine göre 11 Mayıs 2012 tarihine kadar işler analiz edilerek dersler oluşturulacak, eski müfredat analiz edilecek ve yeni ders listeleri oluşturulacaktır. Bu derslerin aşağıda yer alan  “Derslerin Program Yeterliliklerine Katkı Tablosu” na işlenmesine karar verildi. 

 

 Derslerin Program Yeterliliklerine Katkı Tablosu

 

Sunum Yapan Öğretim Üyeleri ;

1-    Yrd.Doç.Dr. Kamil ARI

2-    Yrd.Doç.Dr.  Selda BAŞARAN ALAGÖZ

3-    Yrd.Doç.Dr. Ahmet Zeki ÜNAL 

4-    Yrd.Doç.Dr. Nejla CANBULAT

5-    Yrd.Doç.Dr. Elif YAVUZASLANOĞLU

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Program Yeterlilikleri

Edebiyat Fakültesi

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Program Yeterlilikleri

Mühendislik Fakültesi Program Yeterlilikleri

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Program Yeterlilikleri

Sağlık Yüksekokulu Program Yeterlilikleri

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ermenek Meslek Yüksekokulu

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 


 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bologna Süreci
Telefon :0 338 226 20 63 Belgegeçer : 0 338 228 20 70 E-posta :bologna@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç