Bologno Geliştirme Süreci Takvimi
PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ TAKVİMİ

1)
Rektörlük program geliştirme üst kurulu oluşturulması.
25 Ocak 2012
2)
Birimlerde program geliştirme sürecinde çalışılacak ekiplerin oluşturulması.
06 Şubat 2012
3)
Tüm birim yöneticilerin ve birimlerin program geliştirme sürecinde çalışılacak ekiplerin bilgilendirilmesi.
23 Şubat 2012
4)
Sürecin basamakları ve takviminin oluşturulması.
23 Şubat 2012
5)
Program geliştirme sürecinde çalışılacak ekiplerin eğitilmeleri.
24 Şubat - 15 Mart 2012
6)
Program geliştirme çalışmalarına başlanılması.
16 Mart 2012
a.      Program yeterlilikleri ve işlerin belirlenmesi.
 16 Mart-10 Nisan    2012
b.      Program yeterlilikleri ve işler analiz edilerek derslerin oluşturulması, eski programların analizi, yeni ders listelerinin düzenlenmesi.
 11 Nisan-11 Mayıs   2012
c.       Yeni oluşturulan ya da eski ama kullanılması kararlaştırılan dersler için ders yeterliliklerinin ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi.
 12 Mayıs-31 Mayıs   2012
d.      Program çıktılarıyla tüm ders çıktılarının karşılaştırılarak sağlamanın yapılması.
 1 Haziran-15 Haziran 2012
e.       Ders yeterlilikleri ve öğrenme çıktıları doğrultusunda ders içeriklerinin oluşturulması.
 16 Haziran- 15 Temmuz 2012
f.       Ders programlarının (AKTS) ilgili öğretim elemanlarınca hazırlanması.
 16 Temmuz-15 Ağustos 2012
g.      Bölüm/Program/Anabilim dalları tarafından ders dosyalarının hazırlanması.
 16 Ağustos- 20 Ağustos 2012
7)
Hizmet içi eğitim çalışmaları.
 16 Mart-20 Ağustos 2012
8)
Ders programlarının hazırlanmasıyla Bölüm/Program/ABD kataloglarının, fakülte kataloglarının ve üniversite kataloglarının oluşturulması.
 21 Ağustos-31 Ağustos 2012
9)
Yeni programların senatodan geçirilmesi.
Eylül 201
10)
Uygulamaya geçildiğinde ilk yıllarda özellikle program değerlendirme ve düzeltme çalışmalarıyla programların geliştirilmesi.
Her yıl 15 Haziran’da bitirilerek senatoya sunulması
11)
Program geliştirme çalışmalarının kayıt altına alınması.
 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bologna Süreci
Telefon :0 338 226 20 63 Belgegeçer : 0 338 228 20 70 E-posta :bologna@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç